Vitamín D a Covid 19 ? Co říkají studie?

Vitamín D a Covid 19 ?

Co říkají studie?

COVID-19-Vitamin-D(1)

Dopad vitaminu D na infekci COVID-19, hospitalizaci a úmrtnost byl v poslední době diskutován nejen ve vědecké komunitě, ale také v médiích. Velké množství údajů a také populační studie spojující hladiny vitaminu D s respiračními infekcemi naznačují, že nedostatek vitaminu D bude pravděpodobně významným faktorem v přenosu COVID-19 a komplikacích.

Už na počátku pandemie mluvili odborníci o důležité roli vitaminu D při prevenci a léčbě koronavirusu. Poslední studie naznačují, že se nemýlili. Vlastními pozitivními výsledky léčby i s použitím tohoto vitamínu již disponují nejen v USA, ale i v Izraeli či ve Španělsku. Vitamin D by tedy v našem zápasu proti koronavirusu neměl chybět. Skutečností ale je, že osm z deseti lidí ho v těle mají nedostatek.

Covid-19 je spojován s významnou úmrtností, zejména mezi stárnoucí populací, což vyvolává značné obavy o veřejné zdraví. Nedávné studie zjistily, že míra infekce SARS-Cov-2 je vyšší v zemích s nízkým obsahem vitaminu D2, a to podnítilo vědce k realizaci dalších výzkumů v této oblasti.

Problém nízké hladiny vitaminu D, je celosvětově rozšířený a vyskytuje se hlavně v oblastech severních zeměpisných šířek, ale také v jižních zemích. V Evropě je nedostatek vitaminu D v zimních měsících velmi rozšířený a postihuje hlavně starší lidi a migranty. Ve Skandinávii je nízkým stavem vitaminu D postiženo pouze 5 % populace, v Německu, Francii a Itálii více než 25 %, zejména starší lidé, např. v Rakousku až 90 % seniorů. Ve skandinávských zemích může být nízký výskyt nedostatku vitaminu D způsoben tradiční konzumací oleje z tresčích jater bohatým na vitamín D a A nebo genetickými faktory vedoucími k vyšší syntéze vitaminu D v epidermální vrstvě. Celkově vzato je nízký stav vitaminu D v Evropě běžný, s výjimkou skandinávských zemí.[5]

V retrospektivní studii pacientů testovaných na COVID-19 našli vědci z University of Chicago Medicine souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a pravděpodobností infekce koronavirem. „Vitamin D je důležitý pro funkci imunitního systému a bylo prokázáno, že doplňky vitaminu D snižují riziko virových infekcí dýchacích cest,“ řekl David Meltzer, MD, PhD, primář v nemocnici v Chicagu a hlavní autor studie. [1]

Výzkumný tým zkoumal 489 pacientů z nemocnice v Chicagu, jejichž hladina vitaminu D byla měřena během jednoho roku před testováním na COVID-19. Pacienti, kteří měli nedostatek vitaminu D (<20 ng / ml), kteří nebyli léčeni, měli téměř dvakrát větší pravděpodobnost pozitivního testu na koronavirus COVID-19 ve srovnání s pacienty, kteří měli dostatečné hladiny vitaminu. [1]

Pochopení, zda léčba nedostatku vitaminu D může změnit riziko COVID-19, může mít velký význam na místní, národní i celosvětové úrovni. Meltzer a jeho tým zdůrazňují význam experimentálních studií k určení, zda doplnění vitaminu D může snížit riziko a potenciálně závažnost COVID-19. Zdůrazňují také potřebu studií, jaké strategie doplňování vitaminu D mohou být nejvhodnější pro konkrétní populace.[1]

Nedostatek vitaminu D je spojen se zvýšeným rizikem jak respiračních virových infekcí, tak zánětlivých stavů. Vitamin D má důležitou regulační roli v lidském imunitním systému, takže nedostatek vitaminu D pravděpodobně způsobí imunitní dysregulaci, což může snížit první linii naší obrany proti COVID-19. Je proto biologicky přijatelné, že nedostatek vitaminu D může přispívat k náchylnosti k infekci COVID-19. Dosud však neexistuje přímá příčinná souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a zvýšenou náchylností k COVID-19.

Nedostatek vitaminu D je častější u starších věkových skupin, kuřáků, obézních a u pacientů s chronickými chorobami, jako je cukrovka, hypertenze a různé gastroenterologické nemoci.[2]

Metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií provedených v letech 2007–20 odhalily ochranné účinky vitaminu D proti akutním respiračním infekcím, i když byly tyto účinky malé a značně heterogenní.[3]

Izraelská studie

Izraelská studie sledovala až 4,5 milionu lidí. Zjistili, že pacienti, kteří měli dostatečně vysokou hladinu vitamínu D, byly odolnější proti nákaze koronavirusu. Méně často onemocněli, a pokud, měli lehčí průběh a rychleji se vyléčili. Dospěli k podobným výsledkům, jaké jsou v dalších studiích ostatních států, mezi něž patří i USA. Americká studie sledovala data z nemocnic v Číně, ve Francii, v Německu a dalších zemích. Je nutné zmínit, že lékaři téměř vždy zjistili u pacientů s těžkým průběhem nedostatečnou hladinu vitaminu D.[4]

Španělská studie v Cordobě

Provedli ji na vzorku 76 pacientů, což sice není mnoho, ale její výsledky jsou jednoznačné. Všech 76 pacientů přijali do nemocnice s vážným zápalem plic způsobeným COVID-19. Všem nasadili antimalarikum hydroxychlorochin i antibiotikum azithromycin. Potom však už skupinu rozdělili. 50 pacientům začaly podávat vitamin D a 26 ne. Vybrali způsob, kterému se říká dvojslepá studie. To znamená, že nejen pacienti nevěděli, kdo dostává déčko a kdo ne, ale nevěděli to ani samotní lékaři. Zabrání se tak nejen placebo efektu u pacienta, ale i možnému zkreslení údajů podle původního předpokladu lékaři. Z 26 pacientů, kteří vitamin D nedostávali, 13 musely být hospitalizováni na jednotce intenzivní péče a z nich dva nepřežili. Na druhé straně z 50 pacientů, kteří D vitamin dostávali, museli hospitalizovat na JIP pouze jediného, a i ten přežil.[4]

Další výsledky

V Koreji zjistili lékaři nedostatek vitaminu D u 76 % pacientů s COVID-19 a závažný nedostatek vitaminu D (<10 ng / dl) byl zjištěn u 24 % pacientů s COVID-19 a 7 % v kontrolní skupině.

V Chicagu studie zveřejněná v květnu zjistila, že u pacientů, kteří měli hladinu vitaminu D pod 20 ng / ml, nebo kteří neužívali doplňky, byla o 77% vyšší pravděpodobnost pozitivního testu na COVID-19.

V Izraeli podobná studie zjistila, že u lidí s hladinou vitaminu D pod 30 ng / ml byla o 45% vyšší pravděpodobnost pozitivního testu a 95% vyšší pravděpodobnost hospitalizace.

V Indonésii studie 780 pacientů s COVID-19 zjistila, že téměř 99 % pacientů, kteří zemřeli, mělo hladinu vitaminu D nižší než 20 ng / ml. Je příznačné, že z pacientů s hladinami vitaminu D vyššími než 30 ng / ml, zemřeli pouze 4 %.

Korelace však neznamená implicitně kauzalitu, takže máme jen souvislost mezi hladinami vitaminu D a výsledky pandemie. Vědci ve studii publikované v dubnu 2020 poznamenali, že vitamin D může snížit riziko infekcí několika způsoby, mimo jiné zprostředkováním zánětlivé reakce těla.

V jedné z nedávných studií souvisejících s COVID vědci naznačili, že vitamin D (stejně jako melatonin) může hrát roli tím, že reguluje zánětlivou reakci související s tělesným systémem, který řídí krevní tlak a rovnováhu tekutin v těle, nazývanou renin – angiotensinový systém (RAS).[6]

Jiná studie, která v současné době probíhá ve dvou akademických výzkumných centrech, Southwest College of Naturopathic Medicine & Health Sciences a Arizona State University, se zaměřuje na podávání vysokých dávek vitaminu D těm, kteří mají pozitivní test na COVID-19. Pacienti dostanou 10 000 IU / den vitaminu D (15 000 IU / den pro osoby starší 70 let). Po dvou týdnech, pokud jsou hladiny vitaminu D u pacienta stále pod 30 ng / ml, bude doplňování vitaminu D pokračovat po dobu dalších tří týdnů. Pokud jsou hladiny vitaminu D mezi 30-49 ng / ml, dávka se sníží na 5 000 IU / den. Pokud jsou hladiny vitaminu D vyšší než 50 ng / ml, suplementace se zastaví.[6]

Tak uvidíme a jsme sami zvědaví s jakými výsledky další studie přijdou a zda se potvrdí vědci předpokládaný vliv dostatečné hladiny Vitaminu D na snížení rizika koronavirusu a zmírnění obtíží jeho průběhu. Co myslíte? 

Potravinové zdroje Vitaminu D

Existuje jen málo dietních zdrojů vitaminu D (olej z tresčích jater, tučné ryby), které by mohly uspokojit doporučenou denní dávku (15–20 μg / den pro dospělé). K dosažení tohoto množství kromě dostupnosti zdrojů potravy je důležitá syntéza kůže vitamínem D, která u zdravých jedinců do 65 let představuje 80 %. S výjimkou hub neexistují rostlinné zdroje vitaminu D (zejména lesní houby, které se pěstují na světle). Sušené, ale ne čerstvé houby mohou obsahovat mezi 7 a 25 μg / 100 g vitaminu D2, což je důležitý zdroj s dobrou skladovatelností a srovnatelnou biologickou dostupností jako vitamin D3. Stav vitaminu D lze významně zlepšit obohacenými potravinami, jak ukazuje metaanalýza.[7]

Tělo si ho vyrábí samo

Vitamín D si naše tělo dokáže vytvářet samo jako jediný vitamin. Potřebuje k tomu však dostatečnou dávku slunečního záření. Pomáhá také vhodná strava, jako např. rybí olej, mořské ryby, vajíčka, houby, máslo a sýry.

Pozor na předávkování

Vitamín D patří k těm, které se rozpouštějí v tucích. Dá se jím tedy předávkovat, a tak byste to s doplňováním rozhodně neměli přehánět, raději to konzultujte s lékařem. Symptomy předávkování jsou například únava, nervozita, nechutenství i zvracení. Obvykle se objevují až po 1–3 měsících. Nadbytek vitaminu D může vést například k poškození stěny krevních cév, srdeční tkáně, plic a ledvin.

Pro korektní a stoprocentní údaje bychom však měli počkat na výsledky dobře fungujících randomizovaných kontrolovaných studií ukazujících účinek vitaminu D na klinické výsledky COVID-19. Mezitím, i když v současné době neexistují dostatečné důkazy na podporu doporučení vitaminu D ke snížení rizika COVID-19, vzhledem k tomu, že mnoho lidí tráví více času uvnitř a nemusí dostávat vitamin D, který potřebují pro zdraví kostí a svalů, domníváme se, že pacienti s nedostatkem vitaminu D a ve skutečnosti populace obecně by měli být poučeni o tom, aby užívali denní doplněk obsahující 800–1 000 uživatelského rozhraní. Může to přinést výhodu a určitě to neublíží. Souhlasíte? 

Vitamín D přináší tělu množství benefitů, takže bez ohledu na aktuální situaci, bychom jeho dostatečný příjem neměli zanedbávat. Vitamín D koupíš zde: https://www.fitnessgym.cz/vitamin-d3/ 

 

............................................................................

[1] https://www.uchicagomedicine.org/forefront/coronavirus-disease-covid-19/vitamin-d-deficiency-may-raise-risk-of-getting-covid19

[2] Kennel KA, Drake MT, Hurley DL.: Vitamin D deficiency in adults: when to test and how to treat. Mayo Clin Proc. 2010. 

[3] Jolliffe D Camargo Jr, CA Sluyter J et al.: Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. 2017

[4] https://www.cas.sk/clanok/1029908/najnovsie-studie-prinasaju-pozitivne-zistenia-o-liecbe-koronavirusu-ako-pomaha-vitamin-d-pri-covid-19/2/

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276229/

[6] https://www.newhope.com/vitamins-and-supplements/new-study-points-why-vitamin-d-works-covid-19 

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276229/