Geneticky modifikované potraviny

GMO – geneticky modifikované organismy

V posledním období jsou čím dál více rozšířená témata související se zdravou výživou. GMO – geneticky modifikované organismy jsou v této souvislosti předmětem mnoha kontroverzí. Podle amerického ministerstva zemědělství (USDA) se GMO semena používají k pěstování více než 90% veškeré kukuřice (kukuřice), bavlny a sóji pěstované ve Spojených státech.[1]

Ačkoli nejpozoruhodnější organizace a výzkumy naznačují, že GMO potraviny jsou bezpečné a udržitelné, někteří lidé tvrdí, že mohou poškodit zdraví i životní prostředí. Tak se na to v tom článku podíváme trochu blíže :) Pokusíme se vysvětlit co jsou GMO, uvést jejich klady a zápory a poskytnout pokyny, jak identifikovat GMO potraviny.

Bez názvu-1_2

Co jsou GMO?

„GMO“, což je zkratka pro geneticky modifikovaný organismus, označuje jakýkoli organismus, jehož DNA byla modifikována pomocí technologie genetického inženýrství. V potravinářském průmyslu byly do GMO plodin přidány geny z různých důvodů – zlepšení jejich růstu, nutričního obsahu, udržitelnosti, odolnosti proti škůdcům apod.[2]

I když je možné přirozeně dát jídlu žádoucí vlastnosti prostřednictvím selektivního chovu, tento proces trvá mnoho generací. Genetická modifikace významně urychluje tento proces pomocí vědeckých technik, které dodávají rostlině požadovaný rys.

Například jednou z nejběžnějších GMO plodin je Bt (Bacillus thuringiensis[3]) kukuřice, která je geneticky modifikována tak, aby produkovala insekticid Bt (Bacillus thuringiensis) toxin. Při výrobě tohoto toxinu je kukuřice schopna odolat škůdcům, což snižuje potřebu pesticidů.[4]

GMO plodiny jsou ve Spojených státech neuvěřitelně běžné, přičemž nejméně 90 % sóji, bavlny a kukuřice se pěstuje genetickými technikami.[5] Ve skutečnosti se odhaduje, že až 80 % potravin v supermarketech obsahuje přísady pocházející z geneticky modifikovaných plodin.

Zatímco GMO plodiny značně usnadňují zemědělství, existují určité obavy ohledně jejich potenciálního vlivu na životní prostředí a jejich bezpečnosti pro lidskou spotřebu – zejména nemocí a alergií.[6]

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) a USDA však tvrdí, že GMO jsou bezpečné pro lidskou i zvířecí spotřebu.[7]

Jaké druhy GM plodin existují?

Existují 2 typy GM plodin:

  1. Herbicidům odolné plodiny: pět hlavních GM plodin – sója, kukuřice, řepka, bavlna a cukrová řepa – mají vložený gen, který jim umožňuje přežít jinak smrtelné dávky herbicidů. Farmáři proto používají mnohem více herbicidů na tyto plodiny, a ty mají vyšší rezidua herbicidů. Okolo 68 % GM plodin je odolných vůči herbicidům.
  2. Plodiny produkující pesticidy: rostliny tvoří vlastní pesticidy, takže když do nich zakousne nějaký škůdce, jeho žaludek exploduje a on zahyne. Při tomto typu GM plodin se gen z půdní bakterie Bt (Bacillus thuringiensis) vloží do DNA rostliny (kukuřice, bavlna). To způsobí, že každá buňka rostliny vylučuje smrtelný Bt-toxin. Okolo 19 % GM plodin produkuje vlastní pesticidy. Zbývajících 13 % GM plodin produkuje pesticidy a zároveň jsou odolné vůči herbicidům.

Výhody GMO potravin

GMO potraviny mohou pěstiteli a spotřebiteli nabídnout několik výhod. Pro začátek, mnoho GMO plodin bylo geneticky modifikováno tak, aby exprimovalo gen, který je chrání před škůdci a hmyzem.

Například gen Bt (který jsme si zmínili výše) se běžně geneticky upravuje do plodin, jako je kukuřice, bavlna a sója. Pochází z přirozeně se vyskytujících bakterií známých jako Bacillus thuringiensis. Tento gen produkuje protein, který je toxický pro několik škůdců a hmyzu, což dává rostlinám GMO přirozenou rezistenci. Analýza 147 studií z roku 2014 ve skutečnosti zjistila, že technologie GMO snížila používání chemických pesticidů o 37 % a zvýšila výnosy plodin o 22 %.[8]

Jiné GMO plodiny byly modifikovány geny, které jim pomáhají přežít stresující podmínky, jako je sucho, a odolávají chorobám, jako jsou plíseň, což má za následek vyšší výnos pro zemědělce.[9] Společně tyto faktory pomáhají snižovat náklady pro zemědělce a spotřebitele, protože umožňují vyšší výnos plodin a růst v drsnějších podmínkách.

Navíc genetická modifikace může zvýšit nutriční hodnotu potravin. Například rýže s vysokým obsahem beta karotenu, nazývaná také zlatá rýže, byla vyvinuta jako prevence slepoty v regionech, kde místní strava má chronický nedostatek vitaminu A.[10]

Zemědělci pěstují GMO potraviny snáze a méně nákladně, což je pro spotřebitele zlevňuje. Techniky GMO mohou také zlepšit výživu, chuť a vzhled potravin.

Dokáže tělo zpracovat modifikované potraviny?

Lidské tělo má mechanismy, které ochrání vlastní DNA a zabrání cizí DNA vštípila do té naší. Některé geny z virů však mají schopnost vštípit do struktury DNA. Část lékařů má proto obavy, zda se tímto způsobem nedokáže nějaká cizí DNA vštípit do té naší.

Testují se i lidé v souvislosti s GMO?

Jelikož GMO potraviny nejsou dostatečně testovány před vstupem na trh, podle vědců jsou lidé v podstatě pokusnými králíky. V souvislosti s poškozením zdraví kritici GMO hovoří o problémech s plodností, alergií, imunitou, o změnách v trávicím traktu a rezistencí vůči novým léčivům nebo antibiotikům. Například nové léčivo nejdříve podléhá vstupním testováním, a dokud se výrobce dostane k testováním na člověku, může uplynout i deset let. V případě GMO proběhly testy pouze na zvířatech a rostlinách a z dlouhodobého hlediska stále nevíme, co to udělá s člověkem. Z toho krátkodobého víme říct, že všechno funguje, jak má, zvířata nabírají hmotnost, není evidován úhyn, ale dlouhodobé účinky neznáme.[11]

Bezpečnost a obavy

Ačkoli současný výzkum naznačuje, že GMO potraviny jsou bezpečné, existují určité obavy ohledně jejich dlouhodobé bezpečnosti a dopadu na životní prostředí. Zde uvádíme některé klíčové obavy týkající se spotřeby GMO.

  1. Alergie

Existují určité obavy, že GMO potraviny mohou vyvolat alergickou reakci. Je to proto, že GMO potraviny obsahují cizí geny, takže se někteří lidé obávají, že obsahují geny z potravin, které mohou vyvolat alergickou reakci.

Studie z poloviny 90. let zjistila, že přidání proteinu z para ořechů do GMO sóji může vyvolat alergickou reakci u lidí citlivých na para ořechy.[12]

I když jsou obavy z alergie odůvodněné, nebyly v současné době na trhu žádné zprávy o alergických reakcích na GMO potraviny. Podle FDA vědci, kteří vyvíjejí GMO potraviny, provádějí testy, aby zajistili, že alergeny nebudou přenášeny z jedné potraviny na druhou.

Pokud však trpíte například alergií na sóju, vyvolají alergické reakce jak GMO, tak geneticky nemodifikované sójové produkty.

  1. Rakovina

Existuje obava, že GMO potraviny mohou napomáhat progresi rakoviny. Protože rakovina je způsobena mutacemi DNA, někteří lidé se obávají, že konzumace potravin s přidanými geny může ovlivnit vaši DNA. Tato obava může částečně pramenit ze studie myší, která spojovala příjem GMO s vyšším rizikem nádorů a předčasnou smrtí. Tato studie však byla později odvolána, protože byla špatně navržena.[13] [14]

V současné době žádný lidský výzkum neváže příjem GMO na rakovinu. The American Cancer Society (ACS) uvedla, že neexistují žádné důkazy, které by spojovaly příjem GMO potravin se zvýšeným nebo sníženým rizikem rakoviny.[15] Přesto neexistují žádné dlouhodobé studie na lidech. Je tedy zapotřebí více dlouhodobého lidského výzkumu.

  1. Další otázky týkající se životního prostředí a zdraví

Přestože jsou GMO plodiny pro zemědělce výhodné, existují obavy o životní prostředí. Většina GMO plodin je odolná vůči herbicidům, jako je Roundup[16]. To znamená, že zemědělci mohou Roundup používat, aniž by se obávali, že by to poškodilo jejich vlastní úrodu. Rostoucí počet plevelů si však postupem času vytvořil odolnost vůči tomuto herbicidu. To vedlo k tomu, že se na plodiny stříká ještě více Roundupu, aby zabil odolné plevele, protože mohou ovlivnit sklizeň plodiny.[17] [18] [19]

Roundup a jeho účinná látka glyfosát jsou předmětem kontroverzí, protože studie na zvířatech a ve zkumavkách je spojují s různými nemocemi.[20] [21] [22] Výzkum několika studií přesto dospěl k závěru, že nízké množství glyfosátu přítomného v GMO potravinách je bezpečné pro lidskou spotřebu.[23]

GMO plodiny také umožňují méně aplikací pesticidů, což je pozitivní pro životní prostředí.

GMO: australský vědecký důkaz jejich negativních zdravotních dopadů

Australská vědecká studie[24] potvrzuje závěry studie týmu prof. Séraliniho publikované v září 2012. Její název je "Dlouhodobá toxikologická studie na prasatech krmených jídelníčkem, který byl kombinací GM sóji a GM kukuřice" a byla publikována v časopise Journal of Organic Systems, kde příspěvky posuzují recenzenti. Studie je výsledkem práce vědeckého týmu, ve kterém byly výzkumní pracovníci ze dvou kontinentů.

Studie prokázala, že děloha prasnic, které měly v krmivu GMO, byla v průměru o 25% těžší než u prasnic, které GMO v krmivu neměli, což je podle autorů možný indikátor chorob, který vyžaduje další výzkumy. Výsledky také ukazují, že v případě prasat krmených GMO dochází 4x častěji k vážnému zánětu na žaludku jako u jedinců v referenční skupině.

Podle šéfa výzkumného týmu, profesora Judy Carman z Flinders University, Adelaide, Austrálie, jsou dosažené výsledky pozoruhodné ze čtyř důvodů:

  1. výsledky byly dosaženy v podmínkách reálného chovu, a ne v laboratořích, ale s vědeckou přesností a kontrolami, jaké se normálně na farmách nevyskytují;
  2. jako pokusná zvířata byly použity prasata, které s takovými chorobami končí v našem potravinovém řetězci a lidé je tedy konzumují;
  3. prasata mají podobný trávicí systém jako lidé;
  4. uvedené negativní dopady byly zjištěny při krmení zvířat směsí plodin obsahujících tři GM geny a GM proteiny, které tyto geny produkují. Ale žádné potravinové předpisy, nikde na světě, nepožadují hodnocení možných toxických účinků směsí.

Nová studie dává vědecký kredit informacím od farmářů a veterinářů, kteří již několik let poukazovali na problémy s reprodukcí a trávením u prasat krmených směsí GM sóji a GM kukuřice.[25]

Některé další podrobnosti týkající se australské studie. ↓

168 čerstvě odstavených selat z komerčního chovu dostávali typický krmný režim obsahující GM sóju a kukuřici, přičemž jiné (kontrolní skupina) dostávaly identické krmivo, ale bez GMO. Všechna prasata měli identické podmínky ustájení a krmení. Byly zabity o 5 měsíců později, což je obvyklý věk zabíjačky. Následně byly vykuchány kvalifikovanými veterináři, kteří pracovali "naslepo" - nebyli informováni, které prasata měli v krmivu GMO a které ne. Směs krmiva GMO byla obvykle používána směs. Oba stravovací režimy (s GMO I bez něj) měli stejné zastoupení sóji a kukuřice. Ze tří GM proteinů obsažených v GMO krmivu, jeden způsoboval toleranci na herbicid Roundup a další dva byly insekticidy.

Jak identifikovat GMO potraviny

Přestože se GMO potraviny zdají být pro konzumaci bezpečné, někteří lidé se jim chtějí vyhnout. Přesto je to obtížné, protože většina potravin v supermarketu se vyrábí z přísad z GMO plodin. Mezi GMO plodiny pěstované a prodávané ve Spojených státech patří například kukuřice, sója, řepka, cukrová řepa, bavlna, brambory, papája a několik odrůd jablek.[26]

Ve Spojených státech v současné době žádné předpisy nezakazují označování GMO potravin. Od ledna 2022 bude USDA od výrobců potravin vyžadovat, aby označovali všechny potraviny obsahující GMO přísady.[27] To znamená, že na etiketách nebude uvedeno „GMO“, ale termín „bioinženýrské potraviny“.

V současné době mohou mít některé potraviny štítek „Non-GMO project checked“ (bez GMO ověřeno) od třetí strany, což znamená, že produkt neobsahuje žádné GMO. Toto označení je však dobrovolné. Za zmínku stojí také to, že potraviny označené jako „100% ekologické“ neobsahují žádné GMO přísady. Pokud je však produkt jednoduše označen jako „organický“, může obsahovat některé GMO.[28]

V Evropské unii (EU) musí potraviny s více než 0,9 % složek GMO obsahovat označení „geneticky modifikované“ nebo „vyrobené z geneticky modifikované [název potraviny]“. U potravin bez obalu musí být tato slova uvedena v blízkosti položky, například na poličce v supermarketu.[29]

Dokud ve Spojených státech nebudou platit nové předpisy, neexistuje jasný způsob, jak zjistit, zda potravina obsahuje složky GMO.

Sečteno a podtrženo

GMO jsou potraviny, které byly upraveny pomocí genetických technik. Většina potravin ve vašem místním supermarketu obsahuje GMO přísady, protože jsou pro farmáře jednodušší a nákladově efektivnější, což je pro spotřebitele zlevňuje. Jak jsme již uvedli výše, ačkoli současný výzkum naznačuje, že GMO potraviny jsou bezpečné ke konzumaci, někteří lidé jsou znepokojeni jejich potenciálními účinky na zdraví. Kvůli nedostatku dlouhodobých studií na lidech je zapotřebí dalšího výzkumu.

Abychom ale nebyli neobjektivní, třeba říct i to, že GMO má i své pozitivní stránky a když se bavíme o těch negativních, není nic 100 % a potřebovali bychom více kontrolovaných výzkumů. GM potraviny jsou stejně nutriční jako ty bez GMO, ale obsahují více pesticidů a podobných chemikálií. Pokud tě vystrašilo slovo chemikálie, nezapomínej, že i jablko obsahuje chemikálie, a to v podobě tokoferolu, tedy vitaminu E nebo že při přípravě vajec používáš chlorid sodný – NaCl, jinými slovy sůl. Naopak, v mnoha případech je GMO prospěšné pro lidské zdraví jako například při inzulínu, který se používá k léčbě dodnes. Pokud je pro tebe zdravý životní styl více než jen chvilkovým trendem, GMO nemusíš řešit, ale stále můžeš mít tuto problematiku v hledáčku a dívat se na novější výzkumy, které zde ještě určitě budeme časem mít.

A na úplný závěr si sem dáme pár potravin, které nejsou geneticky modifikované. Všechny dole zobrazené potraviny jsou v původním stavu bez zásahu člověka.

Bez názvu-1_1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] https://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25665234/

[3] Bacillus thuringiensis je grampozitivní půdní bakterie z rodu Bacillus a kmene Firmicutes. Je aerobní a produkuje spory. Ty obsahují toxiny, které mají insekticidní účinky na některé skupiny hmyzu, a proto se užívá k produkci pesticidů a také geneticky modifikovaných (transgenních) rostlin.

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25972882/

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674844/

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23408723/

[7] https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/how-gmos-are-regulated-food-and-plant-safety-united-states

[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25365303/

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6651533/

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817065/

[11] https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/478352-ohrozi-nas-gmo-co-je-dobre-vediet-o-geneticky-modifikovanych-potravinach/

[12] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8594427/

[13] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22999595/

[14] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24490213/

[15] https://www.cancer.org/healthy/eat-healthy-get-active/acs-guidelines-nutrition-physical-activity-cancer-prevention/common-questions.html

[16] Roundup je jedním z nejpopulárnějších zabijáků plevele na světě. Používají jej zemědělci i majitelé domů na polích, trávnících a v zahradách.

[17] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28163993/

[18] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26296738/

[19] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24302673/

[20] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25883837/

[21] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24678255/

[22] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25801782/

[23] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28374158/

[24] http://www.organic-systems.org/journal/81/8106.pdf

[25] http://www.responsibletechnology.org/posts/wp-ontent/uploads/2012/04/Soydamage1.pdf  nebo http://www.i-sis.org.uk/GM_Soy_Linked_to_Illnesses_in_Farm_Pigs.php

[26] https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/gmo-crops-animal-food-and-beyond

[27] https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/how-gmos-are-regulated-food-and-plant-safety-united-states

[28] https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-voluntary-labeling-indicating-whether-foods-have-or-have-not-been-derived

[29] https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/traceability_labelling_en