Kryoterapie - jaké jsou její výhody?

Kryoterapie, což v doslovném překladu znamená „studená terapie“, je technika, při které je tělo několik minut vystaveno extrémně nízkým teplotám. Kryoterapii lze praktikovat pouze na jednu oblast těla, nebo se můžete rozhodnout pro celotělovou kryoterapii. Lokalizovanou kryoterapii lze poskytovat mnoha způsoby, například pomocí ledových balíčků, masáže ledem, sprejů s chladicí kapalinou, ledových lázní, a dokonce i pomocí sond podávaných přímo do tkáně.

Teorie celotělové kryoterapie (WBC) spočívá v tom, že ponořením těla na několik minut do extrémně studeného vzduchu můžete získat řadu zdravotních výhod. Ve většině případů stojí jednotlivec v uzavřené komoře, ve které teplota klesne na hodnotu mezi 90–150 stupňů celsia a setrvá v ní cca 2-4 minuty. Výhod možno dosáhnout i z jedné relace kryoterapie, ale je samozřejmě nejúčinnější, pokud ji používáte pravidelně. Někteří sportovci používají kryoterapii dvakrát denně. Jiní zase chodí denně po dobu 10 dnů a poté jednou za měsíc. Je to individuální a závisí to také od toho, čeho chce člověk pomocí kryoterapie dosáhnout.

Výhody kryoterapie

  1. Snižuje příznaky migrény

Kryoterapie může pomoci léčit migrény ochlazením a ochromením nervů v oblasti krku. Jedna studie[1] zjistila, že aplikace krčních zábalů obsahujících dva balíčky zmrzlého ledu na krční tepny významně snížila migrénovou bolest u testovaných. Předpokládá se, že to funguje proto, že se ochladí krev procházející intrakraniálními[2] cévami. Karotické tepny jsou blízko povrchu kůže a jsou přístupné.

  1. Znecitliví podrážděné nervy

Mnoho sportovců používá kryoterapii k léčení úrazů po celá léta a jedním z důvodů je, že právě kryoterapie může otupit bolest. Chlad může ve skutečnosti znecitlivit podrážděný nerv. Lékaři ošetřují postiženou oblast malou sondou vloženou do blízké tkáně. To může pomoci léčit sevřené nervy nebo neuromy[3], chronickou bolest nebo dokonce akutní poranění.

  1. Pomáhá léčit poruchy nálad

Extrémně nízké teploty při celotělové kryoterapii mohou způsobit fyziologické hormonální reakce. To zahrnuje uvolňování adrenalinu, noradrenalinu a endorfinů. To může mít pozitivní vliv na osoby trpící poruchami nálad, jako je úzkost a deprese. Jedna studie[4] zjistila, že celotělová kryoterapie byla fakticky účinná při krátkodobé léčbě obou výše uvedených poruch.

  1. Snižuje artritickou bolest

Lokální léčba kryoterapií není jediná věc, která je účinná při léčbě vážných stavů; jedna studie[5] zjistila, že celotělová kryoterapie významně snížila bolest u lidí s artritidou. Zjistilo se také, že tato léčba byla dobře tolerována. Výsledkem bylo také umožnění agresivnější fyzioterapie a pracovní terapie. To nakonec zefektivnilo rehabilitační programy.

  1. Může pomoci léčit nízkorizikové nádory

Cílená lokalizovaná kryoterapie může být použita jako léčba rakoviny. V této souvislosti se tomu říká „kryochirurgie“. Funguje tak, že zmrazí rakovinné buňky a obklopí je ledovými krystaly. V současné době se používá k léčbě některých nízkorizikových nádorů u určitých typů rakoviny, včetně rakoviny prostaty.

  1. Může pomoci předcházet demenci a Alzheimerově chorobě

I když je k vyhodnocení účinnosti této strategie zapotřebí dalšího výzkumu, předpokládá se, že celotělová kryoterapie by mohla pomoci předcházet Alzheimerově chorobě a dalším typům demence. Předpokládá se, že kryoterapie může být účinnou léčbou, protože antioxidační a protizánětlivé účinky kryoterapie by mohly pomoci v boji proti zánětlivým a oxidativním stresovým reakcím, které se u Alzheimerovy choroby vyskytují.

  1. Léčí atopickou dermatitidu a další kožní onemocnění

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže se známkami suché a svědící kůže. Vzhledem k tomu, že kryoterapie může zlepšit hladinu antioxidantů v krvi a současně snížit zánět, je logické, že lokalizovaná i celotělová kryoterapie může pomoci léčit atopickou dermatitidu. Další studie[6] (u myší) zkoumala účinek kryoterapie na akné a zaměřila se na mazové žlázy.

 

Rizika a vedlejší účinky

Nejběžnějšími vedlejšími účinky jakéhokoli typu kryoterapie jsou necitlivost, brnění, zarudnutí a podráždění kůže. Tyto nežádoucí účinky jsou téměř vždy dočasné. Pokud se do 24 hodin nevyřeší, řešte to se svým lékařem.

Nikdy byste neměli používat kryoterapii déle, než je doporučeno pro metodu terapie, kterou používáte. U kryoterapie celého těla by to bylo více než čtyři minuty. Pokud doma používáte ledový obklad nebo ledovou lázeň, nikdy byste na vybranou oblast neměli nanášet led déle než 20 minut. Zabalte led do ručníku, abyste si nepoškodili pokožku.

Pacienti s cukrovkou nebo s jakýmkoli stavem, který ovlivňuje jejich nervy, by neměli používat kryoterapii.

.................................................................................................................................................

[1] Randomized Controlled Trial: Targeted Neck Cooling in the Treatment of the Migraine Patient (nih.gov)

[2] Intrakraniální = nitrolebeční   

[3] Neuromy = neurofibromy = nádor vytvořený na obalu nervových buněk, často bez příznaků, ale příležitostně maligní (zhoubný)

[4] Whole-body cryotherapy as adjunct treatment of depressive and anxiety disorders (nih.gov)

[5] [Whole-body cryotherapy in rehabilitation of patients with rheumatoid diseases--pilot study] - PubMed (nih.gov)

[6] Longitudinal, 3D In Vivo Imaging of Sebaceous Glands by Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy: Normal Function and Response to Cryotherapy - ScienceDirect